Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru

Croeso i Iechyd Hawdd ei Ddeall Cymru

Angen help i ddefnyddio'r wefan hon, neu ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei hangen?Rhowch alwad i ni! 0808 808 1111

Rydym yn awyddus i wella iechyd a lles pobl ag anabledd dysgu yng Nghymru.

Bydd ein gwefan yn helpu drwy roi i bobl ag anableddau dysgu a'u teuluoedd wybodaeth Hawdd ei Deall ar amrywiaeth eang o bynciau ar iechyd a lles.

Os ydych angen help i ddefnyddio'r wefan hon, neu ddod o hyd i'r wybodaeth rydych ei angen, gallwch ffonio ein llinell gymorth rhad ac am ddim.

Bydd ein gweithiwr llinell gymorth hefyd yn eich helpu gyda darllen a deall y wybodaeth yn Gymraeg a Saesneg.

Dod o hyd i bwnc trwy ddefnyddio mynegai A-Y